“Cái tôi = 1 / Kiến thức. Kiến thức càng cao, cái tôi càng thấp. Và ngược lại.”
— Albert Einstein.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.