Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.